Icon werkwijze

Wie zegt het? Mijn vader of mijn baas?

De communicatie in een familiebedrijf bestaat uit twee communicatiesystemen; eentje zoals jullie thuis met elkaar spreken en de andere zoals het op de zaak zou moeten. Met regelmaat worden deze twee verwisseld en dat kan tot onduidelijkheden leiden.  

Thuis is de communicatie vaak gebaseerd op loyaliteit, emoties en vertrouwen. In het bedrijf draait de communicatie meestal om winst en omzet. Er ontstaat verwarring wanneer het niet duidelijk is vanuit welke rol jullie met elkaar spreken: “Zei pa dat, of was het mijn baas? Mijn zus of hoofd administratie? Mijn zwager of hoofd werkplaats?”  

Als er geen duidelijke afspraken gemaakt worden over het communicatiepatroon binnen het bedrijf kan er wrijving of ruzie ontstaan. Zorg dat je samen tot een goed overlegsysteem komt. Plan overlegmomenten in om met elkaar de zakelijk dingen te bespreken in een duidelijke zakelijke setting.  

Maak een agenda voordat jullie het overleg in gaan en wees daarin duidelijk wat je wilt bespreken. Plan de actiepunten zodat jullie elkaar daarop kunnen en mogen aanspreken. Op deze manier trek je de communicatie uit de privésfeer. Het klinkt te simpel voor woorden misschien maar met regelmaat zie ik binnen familiebedrijven geen zakelijke communicatiepatronen. Er zijn niet of nauwelijks vergaderingen, laat staan afspreken onderling die vastgelegd worden. Doen we immers thuis ook niet!

Tips

• Maak de afspraken meetbaar en SMART

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden;

• Attendeer elkaar erop wanneer jullie zakelijk en privé dreigen te verwarren;
• Houd je aan het plan en aan de afspraken die je onderling maakt.


Helma de Lorijn is een ervaren business coach die ondernemers helpt om meer rust en balans in hun leven en hun bedrijf te krijgen. Ik ben gespecialiseerd in een succesvolle overdracht van het familiebedrijf aan de kinderen zonder dat de relaties daarbij op het spel komen te staan. Wil jij jouw bedrijf ook op een prettige manier overdragen? Boek een strategiesessie of bel me met al je vragen. Telefoonnummer 06 - 30 37 55 15! Ik hoor graag van je, Helma


Afbeelding van het bericht 'Wie zegt het? Mijn vader of mijn baas?'

Andere interessante blog-artikelen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

De communicatie in een familiebedrijf bestaat uit twee communicatiesystemen; eentje zoals jullie thuis met elkaar spreken en de andere zoals het op de zaak zou moeten. Met regelmaat worden deze twee verwisseld en dat kan tot onduidelijkheden leiden.  

Thuis is de communicatie vaak gebaseerd op loyaliteit, emoties en vertrouwen. In het bedrijf draait de communicatie meestal om winst en omzet. Er ontstaat verwarring wanneer het niet duidelijk is vanuit welke rol jullie met elkaar spreken: “Zei pa dat, of was het mijn baas? Mijn zus of hoofd administratie? Mijn zwager of hoofd werkplaats?”  

Als er geen duidelijke afspraken gemaakt worden over het communicatiepatroon binnen het bedrijf kan er wrijving of ruzie ontstaan. Zorg dat je samen tot een goed overlegsysteem komt. Plan overlegmomenten in om met elkaar de zakelijk dingen te bespreken in een duidelijke zakelijke setting.  

Maak een agenda voordat jullie het overleg in gaan en wees daarin duidelijk wat je wilt bespreken. Plan de actiepunten zodat jullie elkaar daarop kunnen en mogen aanspreken. Op deze manier trek je de communicatie uit de privésfeer. Het klinkt te simpel voor woorden misschien maar met regelmaat zie ik binnen familiebedrijven geen zakelijke communicatiepatronen. Er zijn niet of nauwelijks vergaderingen, laat staan afspreken onderling die vastgelegd worden. Doen we immers thuis ook niet!

Tips

• Maak de afspraken meetbaar en SMART

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden;

• Attendeer elkaar erop wanneer jullie zakelijk en privé dreigen te verwarren;
• Houd je aan het plan en aan de afspraken die je onderling maakt.


Helma de Lorijn is een ervaren business coach die ondernemers helpt om meer rust en balans in hun leven en hun bedrijf te krijgen. Ik ben gespecialiseerd in een succesvolle overdracht van het familiebedrijf aan de kinderen zonder dat de relaties daarbij op het spel komen te staan. Wil jij jouw bedrijf ook op een prettige manier overdragen? Boek een strategiesessie of bel me met al je vragen. Telefoonnummer 06 - 30 37 55 15! Ik hoor graag van je, Helma


Stuur mij de checklist

Checklist voor een goede overdracht van het familiebedrijf

Checklist aanvragen
Checklist
Icoon contact 06 - 30 37 55 15

Guldenstraat 20
6532 RL Nijmegen
helma@helmadelorijn.nl